การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม และ โซลาร์รูฟ) จัดโดย TPVA

บริษัทยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมออกบูะในงานสัมมนาและนิทรรศการ เรื่อง การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าร์ฟาร์ม  และ โซล่าร์รูฟ) ปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์