Ablerex Solar Inverter -ออกบูธประชาสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น

Ablerex Solar Inverter ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ร่วมกับ ศูนย์มีชัย และอีสานโซล่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 56 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น