Ablerex ร่วมกับบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด และ NTT Facilities ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน SolarTech 2015

Ablerex ร่วมกับบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด และ NTT Facilities ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน SolarTech 2015 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่บูธหมายเลข P39 และ P41 ทางเรามีเจ้าหน้าที่และวิศวกรคอยให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทำระบบโซล่าร์สำหรับผู้ที่สนใจ