ทาง Ablerex และ บริษัทยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ ในงานอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา”

ทาง Ablerex และ บริษัทยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ ในงานอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง Lotus Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย IEEE Power & Energy Society - Thailand (IEEE-PES) โดยมอบหมายให้ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการการจัดการอบรมในครั้งนี้ 
ซึ่งบรรยากาศภายในงานจะให้เห็นได้ว่า มีคนสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมากกว่า 200 คน