Ablerex Thailand ร่วมกับบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นสปอนเซอร์และออกบูธแสดงสินค้าและบริการในงาน Vertical Business 2016

Ablerex Thailand ร่วมกับบริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็นสปอนเซอร์และออกบูธแสดงสินค้าและบริการในงาน Vertical Business 2016 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Westin Hotel สุขุมวิท และยังได้ร่วมการบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 3 วัน ในหัวข้อเรื่อง "Efficiency Power Lead to Effective Success by Ablerex" : การจัดการพลังงานไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ นำสู่ความสำเร็จ โดยมี Mr.Sam Tan, Managing Director, Ablerex Electronics (S) Pte Ltd, Singapore และ คุณสุทธิพัฒน์ เจนพิพัฒนกุล, Assistant to Channel Sales Manager, บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การบรรยายในงาน