Ablerex Thailand ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและบริการในงาน Manu Tech 2016

Ablerex Thailand ร่วมออกบูธแสดงสินค้าและบริการในงาน Manu Tech 2016 พร้อมทั้งให้การบรรยายแก่ผู้ร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การบริหารพลังงานไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจด้วยโซลูชั่นจาก Ablerex" ซึ่งงานนี้จัดขึ้นถึง 3 วัน 3 จังหวัดด้วยกัน ระหว่างวันที่ 13-14-15 กรกฎาคม 2559
 

โดยงานวันแรกจัดที่ โรงแรม Classic Kamio จ.อยุธยา 

 

งานวันที่สอง จัดที่ Amata Spring Country Club, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

 

งานวันที่สาม จัดที่ โรงแรมเมเปิ้ล ถ.ศรีนครินทร์