โรงแรมบางกอกคลาสิค

Posted on 16 July, 2015

Ablerex UPS โดยผ่านตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอกราชคอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้ง และ ส่งมอบ UPS MSII 10000 จำนวน 1 เครื่อง

VIEW MORE