โรงแรมบางกอกคลาสิค

Ablerex UPS โดยผ่านตัวแทนจำหน่าย บริษัท เอกราชคอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้ง และ ส่งมอบ UPS MSII 10000 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ โรงแรมบางกอกคลาสสิค เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ทาง Ablerex UPS ขอขอบคุณทาง โรงแรมบางกอกคลาสสิค เป็นอย่างสูง ที่เลือกใช้และไว้วางใจ UPS จาก Ablerex ค่ะ